Erfelijkheid, familieopstellingen en de invloed van trauma's, vaccinaties en gifstoffen
erfelijkheid

Dr. Dietrich Klinghardt's onderzoek

In dit filmpje legt Dr. Dietrich Klinghardt de samenhang uit tussen erfelijkheid, de invloed van trauma's, vaccinaties en gifstoffen en ziektes en op het voortbestaan van de mens.

Epigenetica

Wanneer een van je voorvaderen een trauma heeft meegemaakt, bijvoorbeeld omdat hij mee heeft moeten vechten in een oorlog, dan beïnvloedt dit zijn epigenetica. [AS: Epigenetica is het vakgebied binnen de genetica dat de invloed bestudeert van de omkeerbare erfelijke veranderingen in de genfunctie die optreden zonder wijzigingen in de volgorde van de basenparen van het DNA in de celkern. In tegenstelling tot de genetische aandoeningen worden de epigenetische aandoeningen niet veroorzaakt door gemuteerd DNA maar door de invloed van omgevingsfactoren zoals voeding, traumatische ervaringen, prenatale stress of door chemische stoffen. Oftewel de omgeving kan de werking van bepaalde genen aan- of uitschakelen. Epigenetica bestudeert de afwijking in de werking van de genen die men tijdens het leven heeft verworven. Je kunt je genetica zien als hardware en epigenetica als software [1].]

Klik op de afbeelding om hem te vergroten


epigenetica

Epigenetica

Een voorbeeld van epigenetica; Wanneer kinderen geboren worden hebben ze bijna allemaal dezelfde neus. Wanneer ze dan ongeveer 10 jaar oud zijn, dan worden 3 genen actief die er voor zorgen dat de neus gaat groeien. Tegen de tijd dat je 18 jaar wordt behoren deze genen stilgelegd te worden. Slechts heel soms gebeurt dat niet.

Wanneer iemand een traumatische ervaring heeft kunnen er beschadigingen optreden van de genen. Wanneer deze persoon niet in staat is het trauma te verwerken, dan wordt deze beschadiging ook doorgegeven aan de kinderen van die persoon. Deze beschadiging bevindt zich dus niet in de genen, maar in de besturing van de genen. Waar nu onderzoek naar wordt gedaan, is welke factoren de besturing van deze genen beïnvloeden. Om gezond te zijn, moet 99% van onze genen stilgelegd zijn. Wanneer we geboren worden hebben wij ongeveer 23.000 genen. Wanneer we sterven hebben we 40-50.000 genen. Deze toename wordt veroorzaakt door bacteriën virussen en andere stoffen die zich hechten aan de genen. Epigenetica is er verantwoordelijk voor om de stoffen die zich hechten aan onze genen stil te leggen.

Bijvoorbeeld een 23-jarige soldaat komt terug van het front, maar is daar zwaar getraumatiseerd geraakt. Zijn verdere leven verloopt redelijk normaal. Hij krijgt een herpes infectie en hij heeft een aantal malen griep. Epigenetisch gezien is het mechanisme beschadigd, waarmee hij deze herpes en griepvirussen kan stilleggen. Hij trouwt en wordt vader. Zijn kind krijgt vlak na de geboorte griep, waardoor zijn weerstand verzwakt is en hij krijgt parasieten, waaronder lyme borreliose. Dit kind trouwt op 25-jarige leeftijd. Zijn eerste kind blijkt dan autistisch te zijn, of hyperactief of heeft ernstige voedselallergieën. En dat is nu aan de orde van de dag.

Er is onderzoek gedaan naar waar mensen in de laatste 20 jaar aan zijn gestorven. Kanker als de belangrijkste doodsoorzaak is in de statistiek iets gezakt. Hartziekte als doodsoorzaak is ook iets gedaald. Dood door neurologische aandoeningen is gestegen met 650%. Het gaat dan om neurologische aandoeningen als Multiple Sclerose (MS), de ziekte van Parkinson, dementie, de ziekte van Alzheimer, ALS, etc. De belangrijkste reden hiervoor is te vinden in de epigenetica.

Nog een voorbeeld: De grootvader van Klinghardt heeft gevochten in de Eerste Wereldoorlog en is daar erg getraumatiseerd van teruggekomen. Daarna heeft hij kinderen gekrgen. De vader van Klinghardt heeft gevochten in de Tweede Wereldoorlog en is daar getraumatiseerd van teruggekomen. Daarna is Dietrich geboren. Hij heeft deze epigenetische schade meegekregen. Tegenwoordig worden we niet getraumatiseerd door oorlogen, maar door electrosmog en luchtvervuiling. Beide veroorzaken grote epigenetische schade. De kinderen van Dietrich zijn belast met de epigenetische schade van zijn grootvader, vader en van hem.

Stephanie Seneff geldt op dit moment als een van de belangrijkste wetenschappers. Zij heeft berekend dat in de VS in 2025 de helft van de kinderen, die dan geboren gaan worden autistisch zullen zijn. Wanneer je haar bevindingen verder doorrekent kom je tot de conclusie dat slechts 1 op de 20 jongens die dan geboren zullen worden in de VS, normaal gezond zal zijn [2]. Alle westerse regeringen zijn hiervan op de hoogte en niemand doet er iets aan.

Familieopstellingen van Bert Hellinger

Wat Klinghardt ontdekt heeft is dat je met behulp van familie-opstellingen van Bert Hellinger, alle epigenetische schade die opgebouwd is door je ouders en grootouders, teniet kunt doen. Wanneer je dit doet stel je je kinderen in staat om om te gaan met de milieu-invloeden van vandaag. Het eerstgeboren kind krijgt 2/3 deel van alle gifstoffen van de moeder mee. Daarom zijn eerstgeboren kinderen altijd het meest beschadigd. We kunnen veel heling bereiken, wanneer de opvolgende kinderen tijdens een familieopstelling diep buigen voor de eerstgeborene voor het dragen van deze last en hem/haar bedanken.


Familieopstellingen van Bert Hellinger

Een zwaar autistisch 5-jarig jongetje wat behandeld werd door Klinghardt had klassieke kenmerken van autisme:

 • Vergiftiging door zware metalen
 • Aluminiumvergiftiging
 • Vergiftiging door stoffen die door zijn moeder via de placenta zijn doorgegeven
 • Schade door vaccinaties
Hij maakte geen oogcontact met zijn ouders en hij kon niet spelen. Hij zat alleen in zijn kamer en elke stimulus was te veel. Na 1 jaar had hij goed contact met zijn moeder en toen hij in de praktijk kwam van Dr. Klinghardt, omarmde hij hem. Nadat hij zo'n jaar gewerkt had met de jongen leek hij tegen een grens aan te lopen. Het kind kon toen nog niet praten; het was stom. Hij besloot een familieopstelling te doen met behulp van een genogram, waarin alle familieleden werden opgesteld. De vader kwam alleen voor de behandeling en ze konden wat oude trauma's opruimen van zijn voorouders. Zijn opa kwam uit India, waar hij veel misbruik van vrouwen heeft meegekregen. De behandeling duurde 15 minuten. Wat Klinghardt niet wist, was dat de moeder en het kind in de wachtkamer waren. Na de behandeling kwam de moeder huilend binnen en het kind kwam mee en zei: "goedemorgen, dokter Klinghardt". Dit heeft hij hem het inzicht gegeven dat er hoop is voor de mensheid.

Klik op de afbeelding om hem te vergroten


genogram

Voorbeeld van een genogram

Isabelle Mansuy over erfelijkheid van depressiviteit bij muizen

Epigenetisch onderzoek op mensen is moeilijk, daarom is er onderzoek gedaan naar stress bij muizen. Bij de eerste genereatie krijgen de muizen hevige stress en deze werden depressief, maar ook muizen van de 2e generatie en 3e, maar zelfs van de 7e generatie die zelf geen stress hadden gehad bleken depressief. Mansuy toonde aan, dat deze depressiviteit epigenetisch is doorgegeven, doordat bepaalde genen niet meer konden weer aan- of uitgezet [3].

Prof. Eric Richards' onderzoek naar erfelijkheid van trauma's bij ratten

Prof. Richards toonde aan dat bij ratten zelfs één negatieve ervaring werd doorgegeven naar kinderen en kleinkinderen. Dit leidde bij deze rattenfamilie tot onvruchtbaarheid, waardoor de rattenfamilie uitstierf [4].

Onderzoek naar de gezondheid van kinderen, die geboren werden in de hongerwinter van 1944

Uit onderzoek in Nederland naar meisjes, die geboren zijn in de hongerwinter blijkt, dat deze twee keer zo veel kans hadden schizofreen te zijn als de controlegroep. De onderzoekers toonden aan dat veranderingen in de epigenetische controle van verschillende genen hier verantwoordelijk voor waren [5].

Klik op de afbeelding om hem te vergroten


hongerwinter

Gezondheidsklachten van kinderen, die geboren zijn in de hongerwinter

Epigenetica en milieuvervuiling

Milieuvervuiling kan epigenetische beschadigingen genereren, die uiteindelijk kunnen leiden tot onvruchtbaarheid. Trauma's die ervaren worden door het ongeboren kind in de placenta veroorzaken chronische ziekten wanneer deze kinderen volwassen zijn en deze chronische ziekten worden vervolgens doorgegeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Eva Jablonka en Gal Raz toonden aan, dat chemische stoffen, die giftig zijn voor het menselijke hormoonsysteem leiden tot permanente beschadiging hiervan en leiden tevens tot onvruchtbaarheid. Deze epigenetische beschadigingen worden vervolgens doorgegeven, totdat deze familie uitsterft [6]. Ook uit ander onderzoek kan geconcludeerd worden, dat wanneer een baby emotionele stress heeft gehad in de placenta, dit leidt tot epigenetische beschadigingen, wat weer leidt tot psychiatrische problemen tegen de tijd dat dit kind volwassen is [7].

Milieuvervuiling

Emotionele stress, roken, het gebruik van alcohol, blootstelling aan milieuvervuiling en ontstekingen van een zwangere moeder leiden tot epigenetische veranderingen, die kunnen leiden tot de ontwikkeling van asthma bij het ongeboren kind [8]. Wat dit artikel niet vertelt is dat kinderen van dit kind meer kans hebben op leermoeilijkheden, asthma etc. en op latere leeftijd: chronisch vermoeidheidssyndroom, fybromyalgie, etc. Er zijn nog veel meer onderzoeken die dit ondersteunen. Dit kun je helen met familieopstellingen, gezonde voeding, etc. Door milieuvervuiling raakt de mens ook vervuild, waardoor we steeds gevoeliger worden voor steeds minder gif.

Aluminiumvergiftiging mede door vaccinaties

Er zijn 82.000 giftige stoffen, die in mensen kunnen voorkomen. Gemiddeld bestaat 80% van de giftige stoffen in ons lichaam uit aluminium [9] en glyfosaat. Glyfosaat is de meest gebruikte pesticide in de westerse wereld. Bij autistische kinderen zie je vaak, dat ze aluminiumvergiftiging hebben, die overgedragen is door de moeder en die verergerd is door vaccinaties waar ook hoge concentraties aluminium in voorkomen. Deze concentraties zijn giftig voor mensen.
Aluminumvergiftiging is een belangrijke factor in de toename van neurologische ziekten. Aluminium veroorzaakt vergeetachtigheid en geheugenverlies. In Europa en de VS is kwik als adjuvans of draagstof vervangen door aluminiumhydroxide. De Bill Gates Foundation heeft alle overgebleven vaccinaties die kwik bevatten verkocht aan China. Het was bekend dat kwik neurologische schade bij kinderen veroorzaakt. Daar is de hoeveelheid kwik in de vaccinaties verdubbeld en vervolgens verkocht aan Afrikaanse landen. Een overzicht van de hoeveelheid aluminium per soort inenting, laat voor wetenschappers schrikbarende cijfers zien. Tegenwoordig zit er in veel vaccinaties nog steeds een beetje kwikzilver en dan met name in griepvaccinaties.

Aluminiumvergiftiging door vaccinaties

[AS: de Food and Drug Administration (FDA) in de VS vereist dat elke injectie maximaal 25 mcg aluminium bevat. Het is onduidelijk waar deze grens op gebaseerd is, omdat de FDA eventuele onderzoeken hierover niet openbaar maakt. Volgens Dr. Sears [12] is de hoeveelheid aluminium in vaccinaties voor kinderen in de UK als volgt [10] en [11]:
 • DTaP (diftherie, tetanus en pertussis): 170–625 mcg, afhankelijk van de fabrikant.
 • Hepatitis A: 250 mcg
 • Hepatitis B: 250 mcg
 • Hib (voor meningitis; PedVaxHib): 225 mcg
 • HPV: 225 mcg
 • Pediarix (DTaP–hepatitis B–polio combinatie): 850 mcg [13]
 • Pentacel (DTaP–Hib–polio combinatie): 330 mcg
 • Pneumococcus: 125 mcg
Hierbij nog een interessante webpagina met informatie over vaccinaties.

Er zijn vele studies waaruit blijkt dat aluminium in vaccinaties schadelijk is voor mensen. De reden waarom dit zo weinig bekend is in de VS is, omdat laboratoria die kunnen testen op het aluminiumgehalte in het bloed van mensen van de regering een brief hebben ontvangen, waarmee ze gesommeerd zijn hier direct mee te stoppen en dat ze anders gesloten zouden worden.

Agenda 21

Op dit moment zijn er onderzoeken gaande, die als doel hebben de wereldbevolking te verminderen. Dit is bekend onder de term: Agenda 21. Dit rapport is gepubliceerd door de VN. Volgens de VN moet de wereldbevolking verminderen om totale uitsterving van het menselijke ras te voorkomen. [AS: Het plan streeft naar 85% bevolkingsreductie. Dat betekent voor Nederland dat minstens 14 miljoen burgers moeten gaan verdwijnen!] Het idee is niet om dit in de toekomst te doen, maar om dit te doen met de huidig levende bevolking.

Chemtrails

Mensen die niet gevaccineerd zijn kunnen toch een te hoog gehalte aluminium in hun bloed hebben. Dit kan veroorzaakt zijn door chemtrails. Geo-engineering is het opzettelijk op grote schaal ingrijpen in de natuurlijke systemen op aarde om het klimaat te veranderen. Geo-engineering maakt gebruik van chemtrails. Er wordt een laag deeltjes (waaronder aluminiumoxide) gesproeid die het zonlicht weerkaatsen waardoor het weer wordt beïnvloed. Geo-engineering is bedoeld om bijvoorbeeld in droge gebieden meer regen te laten valllen. [AS: In 2013 werd bekend dat de CIA US$ 630.000 heeft vrijgemaakt voor geo-engineering, maar vermoedelijk is dit een topje van een ijsberg [15].] Chemtrails zijn streepsporen in de lucht, die veroorzaakt zijn door het sproeien van deze gifstoffen [9], [14]. Voor diegenen, die denken dat de strepen in de lucht worden veroorzaakt door uitlaatgassen van lijnvliegtuigen; lijnvliegtuigen vliegen zelden rondjes en dan alleen nog vlakbij een luchthaven. Chemtrails worden soms ook bewust gemaakt voor militaire doeleinden, maar dan worden er meestal weer andere combinaties van giftige stoffen gebruikt.

In de VS is de door de autoriteiten toegestane waarde van aluminium in de lucht: 0,5 microgram per liter. Wanneer deze waarde overschreden wordt, dan moet de bevolking gewaarschuwd worden. Na het sproeien van chemtrails zijn deze waardes soms 2000 x zo hoog en er gebeurt niets. Behalve verhoogde aluminiumwaarden in de lucht is ook de bodem verontreinigd met aluminium. Het probleem van aluminium is dat het ontstekingen veroorzaakt. En deze ontstekingen zijn een voedingsbodem voor veel ziektes, inclusief de ziekte van Lyme (borreliose). De problemen, die ontstaan door deze gifstoffen betreffen vaak de longen, omdat de stoffen worden ingeademd. Tegenwoordig (18 november 2015) is longkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Mensen zijn massaal gestopt zijn met roken, maar longkanker is alleen maar toegenomen.

chemtrails

Opgeslagen gif in een vliegtuig

chemtrails

Chemtrails

In chemtrails komen volgens de literatuur de volgende stoffen voor:

Stoffen die gebruikt worden voor geo-engineering:

 • Aluminiumoxide
 • Barium
 • Strontium
 • Zout
 • Zwaveldioxide
 • Stoffen die gebruikt worden voor militaire doeleinden:

 • Met aluminium gecoate glasvezeldeeltjes
 • Bariumzout
 • Stoffen die gebruikt worden voor beïnvloeding van het weer:

 • Barium
 • Nano zilver
 • P-dichloorbenzeen
 • Stikstof
 • Zilverjodide
 • [9, pag. 36].

  Een patiënt van Dr. Klinghardt is producer in Hollywood. Hij vertelde dat deze producer in 2013 een opdracht had gekregen van Disney om alle oude films te bewerken en ervoor te zorgen dat daar chemtrails in te zien zullen zijn, zodat mensen het gaan zien als een natuurlijk fenomeen. Deze producer heeft voor deze opdracht $ 60 miljoen gekregen.

  Ontgifting van aluminium met kiezelzuur

  Je kunt aluminium ontgiften met kiezelzuur of siliciumdioxide. [AS: Silicium blokkeert de opname van aluminium en bevordert de uitscheiding van aluminium met de urine. Silicium versterkt de gunstige effecten van calcium en vitamine D op de botopbouw. Zo zouden brandnetelsoep met gierst en havervlokken bijvoorbeeld in grote hoeveelheden gegeten moeten worden om effectief te zijn bij een heupfractuur! Silicium komt oa voor in: asperges, brandnetel, gierst, haver, heermoes, kool, komkommer, sla, olijven, radijs, witte uien, hele granen en zilvervliesrijst. Je kunt ook een voedingssupplement gebruiken, zoals solidago complex van Bonusan.] Toen bekend werd dat je met kiezelzuur aluminium kunt verwijderen uit de hersenen is het in de VS direct verboden.

  Glyfosaat van Monsanto

  De combinatie van aluminium en glyfosaat verstoort de werking van de pijnappelklier. Deze klier zorgt voor je waak-slaapritme. Glyfosaat zorgt ervoor dat aluminum door de darmwand gaat, waardoor de werking van de pijnappelklier verstoord wordt. Ook de opname van serotonine [AS: serotoninetekort kan leiden tot depressiviteit] en de opname van vitamine D3 wordt door glyfosaat verstoord [16]. In Ecuador is er onderzoek gedaan naar de giftigheid van glyfosaat. Twee vooraanstaande politici werden omgekocht en gaven daarna toestemming om een stad te besproeien met glyfosaat. Daarna zijn er steekproeven genomen om te zien of er blijvende genetische schade was aangericht bij de bevolking en het antwoord was: "ja" [17]. Nadat dit gebleken is zijn er in de VS ook gebieden besproeid met glyfosaat. Op dit moment heeft de VS het hoogste percentage van de wereld van mensen met neurologische ziekten. Door het gebruik van glyfosaat kunnen o.m. de volgende ziekten ontstaan:
  • de ziekte van Alzheimer
  • Autisme
  • Diabetes
  • De ziekte van Parkinson (PD)
  • Kanker aan de schildklier, lever, blaas, alvleesklier of nieren
  • Multiple Sclerose (MS)
  • Prikkelbaar darm syndroom (PDS)
  Glyfosaat wordt als kankerverwekkend beschouwd, maar veel landen in Zuid-Amerika weten dit niet. In Duitsland wordt op meer dan 90% van het land glyfosaat gebruikt.

  glyfosaat
  glyfosaat

  Glyfosaat

  [AS: De verkoopcijfers zijn al 13 jaar ongeveer twee keer zo groot als de CBS gebruikscijfers van pesticiden. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schommelde sinds 2000 de jaarlijkse afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen rond de 10.000 ton actieve stof. Volgens het CBS schommelt het gebruik van pesticiden in de landbouw sinds 2000 rond de 5500 ton, dit is iets meer dan de helft [18]. Wanneer je er zelf iets aan wilt doen, eet dan uitsluitend biologische groenten.]

  PBDE in moedermelk

  [AS: Een PBDE of polygebromeerde difenylether is een vlamvertrager, behorend tot de gebromeerde vlamvertragers. De PBDE's worden in een groot aantal huishoudelijke voorwerpen gebruikt, waaronder stoffen, meubels en elektronica.] Dr. Klinghardt deed onderzoek naar de kwaliteit van moedermelk bij 20 vrouwen en onderzocht deze op de aanwezigheid van PBDE [20, pag. 16-17]. PBDE wordt gezien als een stof die de sexuele oriëntering volledig kan veranderen bij mensen, waardoor jongens, die geboren worden zich gevangen kunnen voelen in een meisjeslichaam en meisjes zich gevangen kunnen voelen in een jongenslichaam.

  Tot 18 november 2015 heeft Dr. Klinghardt 20 van deze mensen behandeld, voordat ze een geslachtsveranderende operatie ondergingen. Hij heeft hen allemaal kunnen helpen, waardoor ze zich weer goed voelden in hun eigen lichaam en geen operatie meer wilden. Zij hebben allen een streng ontgiftingsprogramma doorlopen, psychologische hulp gehad en meegedaan aan familieopstellingen. Wanneer je als foetus via de placenta bepaalde gifstoffen binnenkrijgt, dan verandert er iets in je hersenen. Het goede nieuws is dat een aantal van deze veranderingen kan worden teruggedraaid door te ontgiften. Voor homoseksuelen en lesbiennes is het wellicht een verrassende gedachte, dat hun seksuele oriëntering af zou kunnen hangen van bepaalde gifstoffen in hun hersenen, omdat zij er meestal lang aan hebben gewerkt, om te accepteren wie ze zijn. Om werkelijk uit te vinden wie ze zijn, adviseert Dr. Klinghardt om hun hormoonstelsel en familiesysteem te ontgiften.


  Geslachtsverwarring

  PBDE is een kankerverwekkende stof, die hersenkanker en kanker in het lymfestelsel kan veroorzaken bij jonge kinderen en volwassenen, maar ook ernstige gedragsstoornissen. Alle vrouwen die meededen aan het onderzoek hadden PBDE in hun moedermelk. In de VS heeft de EPA (Environmental Protection Agency) bepaald, dat wanneer hoeveelheid PBDE in een vloeistof hoger was dan 100 ppb (parts per billion) het niet in het toilet mag worden geloosd. Bij 6 van de 20 vrouwen was het hoger dan 100 ppb. Het goede nieuws is, dat toen deze vrouwen gingen ontgiften met BioPure chlorella, zij in hoge mate van deze gifstoffen weer afkwamen.

  Persoonlijke ervaringen van Dr. Klinghardt met familieopstellingen

  Hij vertelt dat hij een moeilijke relatie had met zijn vader. Mensen die familie-opstellingen doen weten dat een relatie tussen een kind en een ouder alleen kan stromen, wanneer het kind zijn ouder acht en respecteert. Je kunt als kind je ook alleen maar openen wanneer je de liefde van je vader ontvangt. Ondanks het feit, dat hij hier een tijd mee bezig is geweest lukte het hem niet zijn vader te accepteren. Maar uiteindelijk heeft hij toch een manier gevonden, om het voor elkaar te krijgen. Hij vond het moeilijk de liefde die zijn vader voor hem had te zien en te ontvangen, omdat hij het moeilijk vond, de woedeaanvallen en het misbruik door zijn vader te accepteren. Hij voelde zich daardoor beschadigd en hij zag in dat het belangrijk is een onderscheid te maken tussen een zieke ziel en zieke hersenen. Wanneer de hersenen ziek zijn heeft de ziel minder kans zich uit te drukken.

  We kunnen onze ouders begrijpen aan de hand van hun biografie maar ook aan de hand van het bewust zijn dat ook zij blootgesteld zijn aan hun milieu en gifstoffen in hun hersenen hebben gehad. We zijn geneigd onze ouders te beoordelen op basis van hun slechtste gedrag en niet op basis van de momenten waarop zij liefdevol en aanwezig zijn geweest. Hier is een lijstje met vragen die hij opgesteld heeft voor mensen met ouders, die mentaal of emotioneel niet aanwezig waren:

 • Waren je vader en moeder slechte mensen?
 • Waren zij het slachtoffer van beperkende geloofsovertuigingen en niet in contact met hun gevoel?
 • Waren zij psychisch ziek?
 • Waren hun zielen onontwikkeld?
 • Waren zij boos of bezield door een kwade geest?
 • Waren zij slachtoffer van hun ouders of hun familiesysteem?
 • Hadden zij post-traumatische ziektes door gebeurtenissen in hun leven?
 • Hebben zij therapie geweigerd, omdat zij hier de noodzaak niet van inzagen?
 • Waren hun hersenen beschadigd en konden zij eenvoudigweg niet anders?
 • Hebben zij de voeding gehad, die zij nodig hadden?
 • Hadden zij de hulp van artsen, zoals zij die nodig hadden?
 • Of waren zij zo gestoord, dat alleen een wonder hen had kunnen helpen?
 • Toen hij zijn kwetsuren geheeld had door middel van familieopstellingen, kon hij voor de eerste keer zijn vader zien, zoals hij was, en dacht hij terug aan die keer, dat zijn vader hem geholpen had zijn fiets te repareren. Of, die ene keer, waarbij zijn vader een gewonde vogel mee naar huis had genomen en hij voor het eerst zijn vader had zien huilen. Toen besefte hij, dat de reden waarom hij bang was voor zijn vader, te maken had met een ziekte in de hersenen, die zijn vader had.

  Ons brein wordt beïnvloed door drie belangrijke factoren:

  Opkomende wereldse invloeden van de aarde

 • Elektromagnetische straling
 • Voeding
 • Genetica en epigenetica
 • Vergiftiging met zware metalen
 • Milieuvervuiling
 • Slecht drinkwater
 • Tekorten aan mineralen
 • Tekorten aan micronutriënten
 • Horizontale invloeden

 • Persoonlijke biografie / psychologie
 • Indrukwekkende gebeurtenissen of relaties van conceptie tot vandaag de dag
 • Mobiele telefoon
 • Levensstijl (sport, voeding, drugs, medicijnen)
 • Invloeden van de media via internet, televisie, etc.
 • Sociale netwerken
 • Dalende invloeden

 • Systemische invloeden van voorouders
 • Vorige levens (zielenbiografie)
 • Invloed astrologie - persoonlijke horoscoop
 • Kosmische straling
 • Ziel
 • Bezieling van het lichaam door een andere geest. Soms komt het in een familieopstelling voor dat iemand bezield is door de geest van iemand anders. Wanneer je dit kunt helen, dan kunnen chronische ziektes van betrokkenen soms ineens helen.
 • Exorcisme en de paus

  Exorcisme of duiveluitdrijving komt voor in de katholieke kerk. Jezus deed het al. In het Nieuwe Testament zijn er uitgebreide beschrijvingen van duiveluitdrijvingen, waarbij meerdere ooggetuigen hun waarnemingen vermeldden. Tegenwoordig is exorcisme veelal een taboe en wordt het vrijwel niet in het openbaar gedaan. Dr. Klinghardt heeft het een paar keer gedaan en heeft soms daardoor moeilijkheden gekregen met fundamentalistische christenen, die hij dan naar het Nieuwe Testament verwees. Op 3 October 2015 verscheen een berichtje in the New York Times over de paus en exorcisme [21]. Ook in andere Amerikaanse media verschenen hier berichten over [22], [23] en in de Volkskrant [19]. Paus Franciscus schijnt zijn kardinalen opdracht te hebben gegeven, dat zij de healingmethodes, die Jezus gebruikte weer in ere moeten herstellen, inclusief duiveluitdrijving. Elke kerkganger binnen de katholieke kerk zou weer contact moeten kunnen opnemen met zo'n healer binnen zijn/haar gemeenschap, die deze methode beheerst. Misschien is paus Franciscus daardoor wel de meest Christelijke paus sinds Jezus. Volgens Dr. Klinghardt zou je familieopstellingen kunnen beschouwen als een soort groepsexorcisme.

  De paus en duiveluitdrijving

  Relatie tussen de ziel en de hersenen

  In de hersenen kunnen in vet opgeloste gifstoffen worden opgeslagen, zoals insecticide, pesticide, ftalaten [AS: Ftalaten worden onder meer gebruikt bij het vervaardigen van drukinkten, lijmen, geparfumeerde producten en parfums, en als weekmakers voor plastics, zoals PVC en als coatingsmateriaal van farmaceutische producten. Het geeft pillen een mooie glans.], thiomersal in vaccinaties, waaronder in de griepprik, aluminium uit vaccinaties, milieuvervuilende stoffen, kwik uit amalgaamvullingen, fluor uit tandpasta, enz.

  Gifstoffen, die opgeslagen zijn in de hersenen kunnen de werking van de hersenen veranderen en daarmee het gedrag en de zelfwaarneming van mensen beïnvloeden. Verder kan het de controle van de hersenen over het hormoonstelsel en het metabolisme beïnvloeden. [AS: metabolisme = stofwisseling]


  Relatie tussen de ziel en de hersenen

  Belangrijke vragen:
 • Is er een ziel in de hersenen?
 • Hoeveel macht en controle heeft de ziel over zieke hersenen?
 • Kan een gezonde ziel, die beperkt wordt door zieke hersenen of een ziek lichaam zich voldoende uitdrukken?
 • Hoe herken je of iemand handelt, omdat hij zieke hersenen heeft of omdat hij een zieke ziel heeft?
 • Hoe nemen wij onze ouders waar, wanneer wij naar ze kijken en beseffen, dat er buiten hun gedragsstoornissen om ook andere momenten waren?
 • Wanneer een kind misbruikt is; maakt het dan wat uit of dat gebeurd is, omdat de ouders een zieke ziel hadden of omdat de ouders zieke hersenen hadden?
 • Staan wij toe te accepteren dat er bepaalde omstandigheden waren, waardoor onze ouders bepaald gedrag hebben vertoond, zoals inzicht in hun toxische belasting, hun genetische zwakheden en hun fysiologische grenzen?
 • Wanneer wij ons realiseren, dat onze ouders vanaf hun eerste begin belast zijn geweest met borreliose (Ziekte van Lyme), vergiftigingen door zware metalen, posttraumatische stress of andere belastende moeilijkheden, kunnen wij hun dan vergeven?
 • Op de vraag of er een ziel is in de hersenen of buiten de hersenen om, antwoord Dr. Klinghardt met een voorbeeld. Eén van zijn patiënten in 1986 was een man, die op zijn sterfbed lag met de ziekte van Alzheimer. Hij kon al jaren niemand meer herkennen. Zijn hersenen waren geslonken met 2/3 en zijn hippocampus en amygdala bestonden eigenlijk niet meer. De dochter van deze patiënt had Dr. Klinghardt om hulp gevraagd omdat haar halfbroer een medium had ingeroepen om te bepalen hoe de erfenis van deze man verdeeld moest worden. Het medium had gezegd, dat alles naar de halfbroer moest gaan, maar de dochter had Dr. Klinghardt gevraagd om te kijken of het misschien mogelijk zou zijn om toch nog in contact te kunnen komen met haar vader, om te zien wat hij werkelijk wilde. Dr. Klinghardt hield zich in die tijd bezig met hypnose en toen deze patiënt onder hypnose was gekomen, ze hij: "Hallo Dr. Klinghardt". De patiënt kende Dr. Klinghardt eigenlijk niet, omdat deze pas in beeld was gekomen, nadat deze patiënt niet meer aanspreekbaar was.


  De ziekte van Alzheimer

  De patiënt legde uit, dat hij kennis met Dr. Klinghardt had gemaakt terwijl hij buiten zijn lichaam was geweest. De patiënt was volkomen helder. Direct werden er allerlei getuigen opgetrommeld en doktoren verzamelden zich rond het bed. Ze vroegen de patiënt zijn geboortedatum en hij kon daar feilloos antwoord op geven. Ze vroegen hem dingen uit zijn jeugd en ook die wist hij. Toen ze hem vroegen naar de verdeling van de erfenis, zei hij dat die geheel naar zijn dochter moest gaan en dat de halfbroer en het medium oplichters waren. Toen de patiënt was uitgepraat viel hij terug in een coma en 2 uur later was hij dood.

  Dr. Klinghardt ziet de ziel als de bestuurder van een auto. Je stapt in en je stapt uit.

  Loodvergiftiging

  Dr. Klinghardt heeft zijn vader behandeld voor een vergiftiging met zware metalen en zijn vader had de hoogste waarde aan lood in zijn urine, die Dr. Klinghardt ooit gezien had. Zijn vader had sinds zijn jeugd op verschillende plaatsen in zijn lichaam kogels en granaatsplinters in zijn lichaam, doordat hij had meegevochten in de Tweede Wereldoorlog. Uit verschillende onderzoeken is gebleken, dat lood in de hersenen ons gedrag in hoge mate beïnvloedt. Zelfs een geringe hoeveelheid lood in de hersenen leidt tot levenslange gedragsveranderingen. In zijn toespraak geeft hij na 2 uur 11 min. en 11 sec. een overzicht van alle veranderingen, die loodvergiftiging bij de mens veroorzaakt. Het verstoort bijvoorbeeld de opname van vitamine D en calcium. Veel mensen zijn vergiftigd met lood, doordat pas in de tachtiger jaren [In Nederland 27 december 1984] lood uit benzine is gehaald. [AS: Tot die tijd heeft iedereen, die benzinedamp heeft ingeademd ook lood ingeademd. Tegenwoordig (juni 2016) is alle benzine, die verkocht wordt, loodvrij.]

  Uitlaatgassen

  Loodvergiftiging kan leiden tot hartinfarcten en beroerten, depressiviteit en angstneurosen. Dr. Klinghardt heeft zijn vader behandeld, totdat het lood- en kwikgehalte aanzienlijk gedaald waren. Zijn vader is daardoor totaal veranderd. Zijn vader werd liefdevol en intelligent. Zijn vader werd de vader zoals Dr. Klinghardt hem in zijn jeugd gewenst had.

  Dr. Klinghardt vertelt het verhaal van een vrouwelijke tandarts, die depressief was geworden en een zelfmoordpoging had gedaan. Zij had 2 jonge kinderen, die zij op een dag gewoon bij haar man achtergelaten had, zonder duidelijke reden hiervoor. Na onderzoek bleek deze vrouw een hoog kwikgehalte in haar bloed te hebben. Hiervoor kreeg zij gedurende 2 jaar regelmatig injecties om het kwik uit haar lichaam te drijven (via de urine wordt het dan afgevoerd). Haar depressie werd lichter en zij zei voor de eerste keer, dat ze blij was dat ze leefde. Ze keerde terug naar haar gezin.

  Dr. Klinghardt legt uit dat het voor veel mensen moeilijk is om te ontgiften. Echter wanneer er eerst een familieopstelling is geweest en daarna gestart wordt met ontgiften, dan gaat het meestal beter. Het is daarbij belangrijk zowel de voorouderlijn van de vaderskant als ook die van de moederskant schoon te maken.

  Samenvatting

  Door de epigenetica weten we dat alles wat wij doen in ons leven, alle gifstoffen die zich in ons verzamelen, dat we dat doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Tegenwoordig weten we dat elektromagnetische straling, zoals straling van een mobiele telefoon of WIFI epigenetische schade kan geven. Er kan ook epigenetische schade ontstaan door pesticiden, herbiciden en insecticiden. Deze epigenetische schade wordt doorgegeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Een volgende generatie voegt daar weer haar eigen epigenetisch schade aan toe. Er zijn een paar stoffen die de grootste vervuiling veroorzaken. Dit zijn genanoniseerd aluminium, wat in de lucht gesproeid wordt (de zogenaamde chemtrails) en glyfosaat, wat de belangrijkste onkruidverdelger is, die gebruikt wordt in de Landbouw. Genanoniseerd aluminium en glyfosaat samen verstoren de werking van onze hersenen. Aluminium kan ontgift worden met de hulp van kiezelzuur. Je kunt de inname van glyfosaat beperken, door biologisch te eten. Verder speelt saunatherapie een rol. Het is belangrijk elke dag tenminste 10 minuten te zweten.

  Wat we in de nabije toekomst zullen gaan zien is dat er steeds meer zieke kinderen zullen zijn. Hun aantal zal sterk toenemen. Dit is te vermijden, maar daar hebben we een volledig nieuwe landbouw voor nodig.

  Vanaf 2 uur 36 minuten laat Dr. Klinghardt zien hoe hij met een patiënt werkt. Ik raad je aan daar naar te kijken.

  [AS] betekent Annette Schaap en zijn opmerkingen van mij.

  Bronnen

  [1] "De wonderlijke wereld van de epigenetica", http://exendo.be.

  [2] "Autism Rates To Increase By 2025? Glyphosate Herbicide May Be Responsible For Future Half Of Children With Autism", Stephanie Seneff, 5 Jan. 2015.

  [3] "Isabelle Mansuy, ETH Zurich on Epigenetics -- at ZURICH.MINDS".

  [4] "Does Environment Influence Genes? Researcher Gives Hard Thoughts On Soft Inheritance", Eric Richards, 8 August 2006.

  [5] "Kinderen van de hongerwinter", AMC, 1978, Download als PDF.

  [6] "Transgenerational epigenetic inheritance: prevalence, mechanisms and implications for the study of heredity and evolution", The quarterly review of biology, June 2009, Download als PDF.

  [7] "Annual Research Review: Prenatal stress and the origins of psychopathology: an evolutionary perspective", J Child Psychol Psychiatry. 2011 Apr;52(4):356-67.

  [8] "Epigenetics and Prenatal Influences on Asthma and Allergic Airways Disease", David Martino and Susan Prescott, 23 november 2011, Download als PDF.

  [9] "Aluminium and the ASD Child", Dietrich Klinghardt, Londen, Oct. 2015, Download als PDF.

  [10] "This Study Reveals Children are Being Vaccinated With Toxic Levels of Aluminium Causing Neurological Damage and Autism", vactruth.com.

  [11] "Aluminum in the central nervous system (CNS): toxicity in humans and animals, vaccine adjuvants, and autoimmunity.", Shaw CA1, Tomljenovic L., Immunol Res. 2013 Jul;56(2-3):304-16. doi: 10.1007/s12026-013-8403-1..

  [12] "Aluminum Information from The Vaccine Book", www.askdrsears.com.

  [13] "Pediarix - bijsluiter", Download als PDF.

  [14] "Für einen Himmel ohne Chemie-Wolken", www.sauberer-himmel.de.

  [15] "Bewezen: aluminiumvergiftiging door chemtrails.. ", www.wanttoknow.nl.

  [16] Seneff, S., Swanson, N. and Li, C. (2015) Aluminum and Glyphosate Can Synergistically Induce Pineal Gland Pathology: Connection to Gut Dysbiosis and Neurological Disease. Agricultural Sciences, 6, 42-70., Download als PDF.

  [17] "Evaluation of DNA damage in an Ecuadorian population exposed to glyphosate", Genet. Mol. Biol. vol.30 no.2 São Paulo Mar. 2007.

  [18] "Schokkende verkoopcijfers van omstreden gif glyfosaat gelekt. Greenpeace openbaart geheime verkoopcijfers pesticiden", 16 februari 2016, www.greenpeace.nl.

  [19] "Zorgt paus Franciscus voor meer duiveluitdrijvers?", De Volkskrant, 16 april 2015.

  [20] "A Treatment Protocol for Autistic Spectrum Disorders (ASD)", Dietrich Klinghardt MD PhD, Lecture presented Aug. 10&11, 2006 Park City, Utah, Download als PDF.

  [21] "The Speaker, the Pope and the Exorcism", Maureen Dowd, New York Times, 3 Oct. 2015.

  [22] "Pope Francis ‘devil’ speak leads to exorcism boom ", Daily News, 14 April 2015.

  [23] "A modern pope gets old school on the Devil", Daily News, 10 May 2014.